Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 3

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 5
MALI GORZOWIACY.
2014/06/01 00:00
"Każdy Obywatel Równy Wobec Prawa" - nowy projekt pomocy prawno - obywatelskiej

Projekt pt. „Każdy Obywatel Równy Wobec Prawa” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 zakłada realizację następujących działań na rzecz mieszkańców Gorzowa i gmin ościennych w okresie 1 czerwca do 31 grudnia 2014:
1/ Działalność Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego (ROSZiO) przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. Poradnictwo, informacja i pomoc obywatelska oraz w sprawach urzędowych udzielana będzie przez następujących doradców:
- doradcy ds. urzędowo – obywatelskich tel. 95/7225440

wtorki i środy  10.00 - 15.00 (pokój nr 7)

czwartki 10.00 – 13.00 (pokój nr 7)

piątki 9.00 – 13.00 (pokój nr 7)
- doradca ds. osób bezdomnych (poniedziałek 9.00 – 11.00, piątek 13.00 - 15.00 pokój nr 7)
- doradca ds. osób niepełnosprawnych (środy 10.00 - 14.00 pokój nr 6)
- doradca ds. seniorów i spraw socjalnych ( wtorki, czwartki 10.00 - 12.00 pokój nr 2)
2/ Poradnictwo prawne świadczone jest przez prawnika w pokoju nr 1:

wtorki 14.00 - 18.00

środy 15.00 – 18.00

piątki 15.00 – 18.00

Rejestracja klientów telefonicznie pod nr 95/7225440 w godz. 9.00 – 17.00.

Świadczymy także e - poradnictwo poprzez pocztę e-mailową: prawnik@bratkrystyn.pl i informację prawną na portalu obywatelskim www.obywatel.bratkrystyn.pl.
Klienci doradców i prawnika mogą skorzystać z poczęstunku dla klientów. Najubożsi klienci otrzymają bilety komunikacji miejskiej na dojazd do instytucji właściwych do załatwienia spraw.
3/ Szkolenia dla osób z obszaru wykluczenia społeczno – kulturowego i e-wykluczenia z poczęstunkiem i materiałami szkoleniowymi:
- Szkolenie prawne (planowane na wrzesień 2014)
- Szkolenie pisania pism urzędowych i prawnych (planowane na wrzesień / październik 2014)
- Szkolenie obsługi komputera wraz z korzystaniem z Internetu (planowane na wrzesień październik 2014)
- Warsztaty umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych dla osób bezdomnych (planowane na październik - listopad 2014)
4/ Wydruk informatora prawnego i obywatelsko – urzędowego do kolportażu wśród obywateli i instytucji pomocowych (planowany na wrzesień 2014).